Back
Praca sprzedawca > Wymagania i obowiązki sprzedawcy  > Zakres obowiązków na oficjalnie

Zakres obowiązków na oficjalnie

Zakres obowiązków sprzedawców zatrudnionych w Bytomiu, jest identyczny jak zestaw zadań obowiązujących przedstawicieli tego zawodu w Całej Polsce, sprzedawca Bytom. W zakres ten wchodzą następujące czynności:

 • sprzedaż produktów oferowanych w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (czyli w kioskach i na targowiskach), detalicznej (sklepy i supermarkety) oraz hurtowej,
 • obsługa nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową lub preselekcji),
 • organizacja zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów,
 • kontrola jakości i ilości dostarczanych towarów,
 • uiszczanie należności za dostarczone produkty,
 • przygotowanie produktów do sprzedaży oraz ich eksponowanie,
 • informowanie nabywcy o walorach sprzedawanych towarów,
 • pomoc nabywcy w wyborze produktów i usług,
 • sprawna realizacja zamówień składanych przez nabywców,
 • inkasowanie należności za sprzedane artykuły,
 • dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży,
 • przyjmowanie reklamacji zakupionych towarów,
 • przyjmowanie i rejestrowanie zamówień na towary w hurtowniach,
 • współpraca w przygotowaniu ofert sprzedaży,
 • informowanie o warunkach sprzedaży,
 • współpraca w badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potrzeb nabywców,
 • sporządzanie faktur za sprzedane towary,

zabezpieczenie punktu sprzedaży przed włamaniem/kradzieżą.

Brak komentarzy

Odpowiedz