Back
Praca sprzedawca > Wymagania i obowiązki  > Dobry sprzedawca

Dobry sprzedawca

W pracy każdego sprzedawcy, zatrudnionego w dowolnej branży i w dowolnym mieście w Polsce, sprzedawca Bielsko-Biała, ważne jest przede wszystkim umiejętne rozpoznanie potrzeb klienta, wiedza sprzedawcy na temat asortymentu, nadanie przekazywanej informacji charakteru reklamowego oraz rzetelność przekazywanych informacji. Te cztery czynniki sprawiają, że praca sprzedawcy jest dobrze i sumiennie wykonywana. Brak któregokolwiek punktu zaważa na prowadzeniu rozmowy z klientem i może negatywnie wpłynąć na jej wynik.

Rzetelność przekazywanych informacji opiera się głównie na zastrzeżeniu, że sprzedawca musi znać podstawowe cechy oferowanych towarów: cechy organoleptyczne (smak, zapach, fakturę), opinie nabywców na ich temat oraz miejsce produkcji. Ponadto każdy dobry sprzedawca powinien umieć wykazać praktyczność towaru, uzasadnić wysokość jego ceny oraz umiejętnie wpływać na emocje nabywcy. Pod żadnym pozorem nie można stosować szantażu i przymusu, ani podawać nieprawdziwych informacji mających na celu wprowadzenie klienta w błąd.

Odpowiednie prowadzenie rozmowy z nabywcą wymaga od sprzedawcy przygotowania do wykonywania zawodu, zdobytego podczas nauki w szkole zawodowej. Wiedza ta obejmuje podstawy z zakresu: towaroznawstwa, reklamy i technik sprzedażowych, kultury osobistej i umiejętności nawiązywania kontaktu z klientami.

Brak komentarzy

Odpowiedz