Back
Praca sprzedawca > Wymagania i obowiązki  > Informacje z rynku pracy

Informacje z rynku pracy

Analizując oferty pracy dla mieszkańców Białegostoku, ukazujące się w lokalnej prasie lub pojawiające w powiatowym urzędzie pracy, zauważyć można, że większość ogłoszeń skierowana jest do sprzedawców, sprzedawca Białystok. Z drugiej strony, analizy bezrobocia przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, że największe bezrobocie występuje właśnie wśród wielkiej grupy zawodowej jaką stanowią sprzedawcy.

Przedstawione dane udowadniają, że wielu mieszkańców Białegostoku swe wykształcenie zawodowe opiera na zawodzie sprzedawcy, co nie do końca jest opłacalną inwestycją. Mimo, że liczba ofert skierowanych do sprzedawców jest duża, nie zaspokaja ona zapotrzebowania na liczbę miejsc pracy w tym zawodzie. Liczba bezrobotnych sprzedawców wciąż rośnie, a szanse na znalezienie przez nich zatrudnienia cały czas maleją.

W obliczu takiej sytuacji na rynku pracy, wielu przedstawicieli zawodu sprzedawcy powinno podjąć decyzję o przekwalifikowaniu, możliwym dzięki działaniom i pomocy urzędów pracy, które może zaowocować zwiększeniem szans na znalezienie zatrudnienia i wzrostem atrakcyjności danej osoby na białostockim rynku pracy. Wśród zawodów, które gwarantują największe szanse na znalezienie zatrudnienia należą głownie zawody związane z pracami porządkowymi i wykończeniowymi.

Brak komentarzy

Odpowiedz