Back
Praca sprzedawca > Trochę inaczej  > Jaka wypłata przysługuje pracownikowi podczas pobytu w szpitalu?
pobyt w szpitalu wypłata

Jaka wypłata przysługuje pracownikowi podczas pobytu w szpitalu?

Podczas zwolnienia chorobowego każdy pracownik, również ten, który pracuje w roli sprzedawcy, może liczyć na osiemdziesiąt procent wynagrodzenia. Z kolei, kiedy przebywa w szpitalu otrzyma jedynie siedemdziesiąt procent całości. Niekiedy zdarza się, że pracownik etatowy może liczyć aż na sto procent wysokości wynagrodzenia, kiedy jest chory. Warto jednak pamiętać o tym, że jeśli przebywasz w szpitalu, w ciągu pierwszych trzydziestu trzech dni niezdolności do pracy – będziesz mógł pobrać wynagrodzenie chorobowe w wysokości osiemdziesiąt procent podstawy całej pensji. Takie informacje możemy znaleźć w ustawie o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w przypadku choroby, a także macierzyństwa.

Pamiętajmy jednak o tym, że zdarzają się sytuacje, w których wysokość zasiłku będzie wynosić właśnie sto procent. Komu przysługuje takie świadczenie? Z pewnością będą to kobiety w ciąży, a także osoby, które chorują przez to, że uległy wypadkowi przy pracy. To dotyczy także osób, które są kandydatami na dawców narządów i komórek.

Warto również wspomnieć o tym, że zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi przez maksymalnie sto osiemdziesiąt dwa dni. A do tego czasu będzie wliczana ilość dni pobierania samego wynagrodzenia chorobowego. Osoby chore na gruźlicę, a także kobiety w ciąży mogą liczyć na okres zasiłkowy, który wynosi nawet do dwustu siedemdziesięciu dni. Pamiętaj jednak o tym, że jeśli masz krótszy staż pracy, niż sześć miesięcy – pracodawca może rozwiązać z Tobą umowę nawet ze skutkiem natychmiastowym już po trzech miesiącach Twojego przebywania na zasiłku chorobowym.

Brak komentarzy

Odpowiedz