Back
Praca sprzedawca > Wymagania i obowiązki sprzedawcy  > Co nieco o sprzedawcach

Co nieco o sprzedawcach

Zawodem sprzedawcy zaczęłam się interesować w momencie ukończenia szkoły gimnazjalnej i poszukiwania swojej dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Poszukując informacji na temat tego zawodu w Gdańsku dowiedziałam się, że naukę zawodu sprzedawcy można podjąć w zasadniczych szkołach zawodowych lub w szkołach policealnej. Jako osoba, która miała dopiero co ukończyć szkołę gimnazjalną zdecydowałam, że swojego szczęścia spróbuję w szkole zawodowej, sprzedawca Gdańsk.

Nauka trwała trzy lata, a w jej trakcie brałam udział w wielu zajęciach teoretycznych z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, do których należało m.in. towaroznawstwo, organizacja sprzedaży, sprzedaż towarów i podstawy działalności handlowej. Ponadto, program nauczania obejmował także zajęcia praktyczne i praktykę zawodową. Po trzech latach nauki zdałam egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i otrzymałam niezbędny dyplom. Po ukończeniu szkoły zawodowej udało mi się znaleźć pracę w kiosku znajdującym się tuż pod moim blokiem.

Do moich obowiązków należy bezpośrednia obsługa nabywców, polegająca przede wszystkim na odpowiedniej reklamie oferowanych produktów i usług. Do tego muszę dbać o wypełnianie niezbędnej dokumentacji, nadzorowanie dostaw towarów i kontrolę ich jakości i ilości. Za wszelkie uchybienia czy pomyłki odpowiadam bezpośrednio przed pracodawcą, dlatego zależy mi, by wszystko było wykonane jak należy!

Brak komentarzy

Odpowiedz