Back

Opinie

W ramach pisania artykułu do jednej z rybnickich lokalnych gazet, moim obowiązkiem było przeprowadzenie wywiadu środowiskowego wśród rybnickiej społeczności na temat pracy, zarobków i ogólnych warunków zatrudnienia w zawodzie sprzedawcy, sprzedawca Rybnik.

Jak mogłem się spodziewać, większość uzyskanych opinii była raczej negatywna i dotyczyła głównie ciężkiej pracy, monotonności i niskich zarobków. Wiele osób, które pracowały lub nadal pracują jako sprzedawcy narzekały również na dolegliwości fizyczne związane z ciągłym dźwiganiem, chodzeniem, schylaniem się i przesuwaniem ciężkich rzeczy. Ponad połowa ankietowanych wspomniała o bólu pleców, opuchniętych nogach i ogólnym uczuciu zmęczenia związanym z zawodem sprzedawcy. Najczęściej podawaną zaletą pracy sprzedawcy w tej grupie osób była stabilność zatrudnienia i umowa o pracę.

Na 3 osoby niezadowolone z pracy sprzedawcy zdarzała się jednak jedna, która o pracy w sprzedaży wyrażała się mniej lub bardziej przychylnie. Były to jednak osoby związane zazwyczaj z usługami telekomunikacyjnymi, branżą finansową, bankową i ubezpieczeniową. Ci zadowoleni do głównych zalet swojej pracy zaliczali możliwości rozwoju zawodowego, kontakt z klientem i stabilność finansową, do wad – niską pensję.

Brak komentarzy

Odpowiedz