Back

Zadania zawodowe

Poszukiwania zatrudnienia w charakterze sprzedawcy w Bydgoszczy rozpoczęłam od gruntownego przejrzenia wszystkich informacji i opinii na temat tego zawodu, które udało mi się znaleźć zdobyć. Szczególnie dużo uwagi i skupienia poświęciłam na analizę zadań zawodowych sprzedawców. To ciekawe, że jeden sprzedawca jest jednocześnie odpowiedzialny za tyle różnych rzeczy, sprzedawca Bydgoszcz. Do głównych zadań zawodowych sprzedawcy należy:

 • Organizowanie i planowanie działalności punktu sprzedaży z uwzględnieniem analizy wyników sprzedaży.
 • Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
 • Zapewnianie i przestrzeganie warunków sanitarnych sprzedaży.
 • Korzystanie z wyposażenia i urządzeń magazynowych, sklepowych, biurowych zgodnie z przepisami bhp.
 • Pozyskiwanie klientów w ramach sprzedaży drobnodetalicznej (kioski, targowiska), detalicznej (sklepy, hipermarkety), hurtowej (hurtownie).
 • Przyjmowanie dostaw towarów w punkcie sprzedaży.
 • Przygotowywanie produktów do sprzedaży oraz ich wyeksponowanie.
 • Obsługiwanie nabywcy sprzedawanych towarów w handlu detalicznym i hurtowym.
 • Zawieranie transakcji sprzedaży oraz przyjmowanie i wypełnianie dokumentów z nią związanych.
 • Rozliczanie i zabezpieczanie utargu oraz punktu sprzedaży detalicznej lub hurtowej przed włamaniem i kradzieżą.
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji zakupionych towarów.
 • Podejmowanie współpracy z zespołem pracowników oraz przełożonymi.
 • Współpraca w przygotowaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.).
 • Dbanie o wizerunek punktu sprzedaży oraz jakość obsługi klienta.
 • Sprawdzanie towarów przeznaczonych do sprzedaży pod względem jakościowym i ilościowym.
 • Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej (inwentaryzacja, remanent) punktu sprzedaży lub uczestniczenie w niej.

Jak można wywnioskować na podstawie przedstawionego zakresu obowiązków, praca sprzedawcy to nie praca byle jaka, a zatrudnienie wymagające jednoczesnego dopełniania wielu obowiązków i wykonywania wielu zadań. Nie każdy jest w stanie na tyle dobrze zorganizować swoją pracę, by umiejętnie żonglować ilością obowiązków i czasem na ich realizację.

Brak komentarzy

Odpowiedz