Back

Zarobki

Zatrudnienie w zawodzie sprzedawcy posiada zarówno wiele zalet, jak i kilka wad. Jedną z cech tej pracy jest określona wysokość zarobków, która w przypadku większości branż gospodarki nie jest jednak najwyższa. Jak pokazują wyniki badań prowadzonych w całej Polsce, przeciętne wynagrodzenie w zawodzie sprzedawcy wynosi ok. 1500 zł netto miesięcznie. Przy dzisiejszym tempie rozwoju gospodarczego i ciągle rosnących cenach, taka wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest kwotą bardzo niską, która często nie wystarcza na pokrycie podstawowych wydatków codziennego życia.

Na nieco większe zarobki mogą liczyć przedstawiciele branż, w których przychód uzależniony jest od liczby zrealizowanych transakcji. Są to głównie branże telekomunikacyjna, finansowa i bankowa. W ich przypadku, sprzedaż produktów i usług związana jest z częściową realizacją narzuconego planu pracy, którego ukończenie gwarantuje uzyskanie premii lub specjalnego bonusu. W tych branżach, średnie miesięczne wynagrodzenie sprzedawcy może się wahać od 1500 do nawet 5000 zł netto, a jego wysokość zależy od efektywności pracy i sprzedaży sprzedawcy.

Niestety, w Wałbrzychu nadal więcej jest sprzedawców, których wysokość miesięcznej pensji jest odgórnie ustalona, a do przysługujących im dodatków należy jedynie dodatek na nadgodziny czy premie świąteczne, sprzedawca Wałbrzych. Tak niskie wynagrodzenia w sektorze usług sprzedażowych wynika z faktu, że liczba miejsc pracy dla sprzedawców jest dużo niższa niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Jeśli dany sprzedawca zrezygnuje z zatrudnienia z powodu zbyt niskiej pensji, na jego miejsce czekają dziesiątki chętnych, gotowych by podjąć pracę bez negocjacji warunków płacowych.

Brak komentarzy

Odpowiedz